Tuesday, 3 June 2008

Bedtime discussion

Din chans förlorades i vardagsrummet när du inte ville gå och lägga dig. ;-) Nej.
Sluta.
När jag har borstat?
OK
*suss*
Want to bet?
How much?
För mig?
Om jag lägger mig innan tre?
Deal
Naturally
Blblblblblblblbllblblblbblbl!

Nej.
Hinner inte. Vill nu.
Jo


---> and those of you gifted with knowledge in both Swedish and English, none of what you think this is about is what it is about. None. ;-)

No comments: